top of page

Oferta

Zobacz jak możemy Ci pomóc:

nowoczesna willa
Nowoczesne budynki biurowe
Widok nowoczesnego sąsiedztwa
 • projekty nowych ogrodów przydomowych

 • metamorfozy ogrodów istniejących

 • projekty systemów nawadniających

 • koncepcje oświetlenia ogrodów

 • projekty układu kostki brukowej na podjazdach, ścieżkach i tarasach

 • projekty ogrodzeń

 • projekty elewacji budynków

 • projekty zieleni reprezentacyjnej wokół siedzib firm

 • projekty ogrodów letnich przy restauracjach, pubach, domach weselnych

 • projekty zagospodarowania terenu przy ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach

 • projekty terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

 • projekty zielonych ścian i ogrodów wertykalnych

 • projekty zieleni reprezentacyjnej wokół instytucji publicznych

 • projekty zieleni osiedlowej

 • projekty terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

 • projekty zieleni w przestrzeni publicznej (skwery, place, ciągi komunikacyjne)

 • rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych

 • inwentaryzacje dendrologiczne, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów

 • projekty ogrodów sensorycznych i edukacyjnych dla szkół

bottom of page